О школи

Историјат

Добро дошли на сајт Основне школе "Вук Караџић" у Србобрану. Најстарија смо образовна установа у србобранској општини. Негујемо традицију садржајне наставе и континуирано радимо на надградњи стручне компетенције наставника, како бисмо својим ученицима пружили адекватно образовање и васпитање. Подршка ученицима видљива је у сваком сегменту њиховог школског живота. Подстичемо свеукупни развој наших ученика, тако да по завршетку основног образовања имају добру основу, спремност за даље образовање и суочавање са животним изазовима. Негујемо блиску сарадњу свих актера школског живота – наставника, родитеља, ученика и локалне средине.

Основна школа Вук Караџић је основана 1951. године, а наставља традицију прве школе у Србобрану која је основана далеке 1703. године. У том периоду школа је радила у више објеката који нису испуњавали физичке, хигијенске и савремене педагошке услове, те је 1987. године на обали Великог бачког канала започета изградња нове зграде школе. Новоизграђени савремени школски објекат са довољним бројем учионица, кабинета и пратећих просторија предат је на употребу 1992. године. Школа се налази у насељеном месту Србобран, административном центру општине и друга је по броју ученика у Општини.

Модерно смо опремљени савременим наставним средствима, а током сваке школске године се додатно опремамо са циљем сталног осавремењавања наставе. Људски ресурси запослених у школи су одговарајуће врсте и нивоа образовања, а просветни радници се континуирано стручно усавршавају, развијајући своје професионалне компетенције.

Број ученика у школи варира из године у годину, а најчешће су распоређени у 20-22 одељења редовне наставе, као и три комбинована одељења наставе за ученике са сметњама у развоју. Школа смо која реализује наставу за децу којима је потребна додатна образовна подршка, односно ИОП и која негује једнакост за све. Архитектонски смо приступачни за особе са инвалидитетом и негујемо универзални дизајн. Такође, организован је и рад продуженог боравка за ученике првог и другог разреда. Ученици активно учествују у свим наставним и ваннаставним активностима, секцијама и факултативним активностима. Волонтирају и реализују хуманитарне активности, учествују у животу школе кроз рад Ученичког парламента, постижу веома добре резултате на такмичењима из различитих области, а сваке школске године имамо ученике који освајају највише награде на такмичењима републичког нивоа. Преко 60% ученика укључено је у рад различитих секција. У школи се реализују традиционалне манифестације, сусрети, приредбе и концерти.

Школски програм се реализује на српском језику.

Установе и институције локалне средине са којима сарађујемо су: ОШ "Јован Јовановић Змај“, ОШ „Петар Драпшин“ из Турије и ОШ „Жарко Зрењанин Уча“ из Надаља, затим Гимназија и средња стручна школа „Светозар Милетић“, Општина Србобран, Предшколска установа „Радост“, Дом културе, Народна библиотека, Центар за спорт и туризам, Дом здравља, Полицијска станица Србобран, Црвени крст, Ватрогасни дом, Центар за социјални рад, невладине организације и локални медији.

Школа реализује образовно-васпитни рад у модерној згради која ученицима и наставницима пружа адекватне услове за рад. Настава ће се реализовати за ученике од првог до осмог разреда у редовним одељењима као и од другог до осмог разреда у одељењима за децу са сметњама у развоју.

Школска зграда располаже следећим просторијама:

 • Редовне учионице са припремним просторијама (7).
 • Учионице за децу са сметњама развоју (3)
 • Кабинети са припремним просторијама (14)
 • Рачунарска учионица (1)
 • Кабинет за наставу технике и технологије са радионицом (1)
 • Просторија за продужени боравак (1)
 • Библиотека са читаоницом (1)
 • Медијатека (1)
 • Зборница (1)
 • Просторије за управу школе, стручну службу и админ. раднике (5)
 • Кухиња са пратећим простором (1)
 • Трпезарија (1)
 • Портирница (1)
 • Магацински простор (2)
 • Санитарни чворови (12)
 • Друштвена просторија (1)
 • Хол у приземљу зграде за вишенаменску употребу (1)

 

Школа нема спортску халу, па се за потребе наставе физичког васпитања користи спортска хала која се налази у непосредној близини школе, као и отворени спортски терени у школском дворишту. Школа је прикључена на систем централног грејања, а све учионице, кабинети и остале просторије су климатизоване. Учионице су опремљене намештајем који ергономски одговара узрасту ученика.

За потребе продуженог боравка опремљене су две учионице дидактичким средствима и намештајем који простор за боравак ученика чини подстицајним и угодним. Од ове школске године опремљен је простор који је некада служио за наставу физичког васпитања, како би се целокупна настава одвијала у првој смени.

Опремљеност школским намештајем је у скаду са нормативом.