Родитељи

Родитељи

У оквиру Недеље сећања ( 7.05.- 10.05.2024. год.) која је обележена и у нашој школи, а према препоруци Министарства просвете, желимо родитеље да упознамо са следећим приручником.

Одрастање у демократској породици- приручник за родитеље СА ОДЕЉЦИМА О УЗРАСТУ 6–10 И 11–14 ГОДИНА

Осигурање лица Миленијум Осигурање.
Информација за уговорача осигурања-осигураника пре закључења уговора о осигурању ученика
Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја
Посебни услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја.
Табела за одређивање процената трајног губитка опште радне способности као последице несрећног случаја

Упис ученика у први разред основне школе.

ОШ Вук Караџић ОШ Вук Караџић

Упис ученика у први разред основне школе

Преузмите приручник за родитеље.

Приручник за родитеље - Школа без насиља

План сарадње родитеља и ОШ „Вук Караџић“ за школску 2022./2023. План сарадње обухвата: распоред за „Отворена врата“; отворени дан школе, распоред индивидуалних консултација родитеља / старатеља са школским психологом, распоред индивидуалних консултација родитеља / старатеља са предметним наставницима, распоред индивидуалних консултација одељењских старешина („Дан за родитеље“), распоред индивидуалних консултација предметних наставника („Дан за родитеље“).

План сарадње

Да бисте могли да поднесете пријаву за завршни испит, пријемне испите, евидентирање спортских резултата, листу жеља, као и пријаву за упис за своју децу, неопходно је да се пријавите на систем Моја средња школа.

Образац за правдање ђачких изостанака. Образац за правдање ђачких изостанака

Образац за правдање ђачких изостанака.

Образац за правдање ђачких изостанака